Raportointi kuntoon

Blogi - Tilitoimisto Eqvitia

Lähtötilanne: Raportointi ei auta johtamisessa Johto on tyytymätön raportoinnin nykytilaan. Se vielä liikaa aikaa, ja on siten kallis. Sen johtamiselle tarjoama tuki on silti riittämätön. Raportoinnin kehittäminen paremmaksi on vaikea käynnistää, mm. siitä syystä, että kehittäminen vaatii lisäresursseja ja toisaalta myös näkemystä siitä, miten asia pitäisi järjestää jatkossa.   Eqvitia mukaan kehittämään raportointi kuntoon Voisimme […]

Numeroilla johtamisesta innostusta yrityskulttuuriin!

Blogi - Tilitoimisto Eqvitia

Numeroilla johtaminen on monen johtajan ja johtoryhmän tavoitteena ja haaveena. Numeroiden halutaan olevan ihmisille tiedossa ja selkeänä. Niiden kautta halutaan tuoda tekemiseen fokusta, ja varmistaa, että katse on koko joukkueella samassa pallossa. Jostain syystä aloittaminen ja liikkeelle lähteminen koetaan kuitenkin vaikeaksi. Ja tottahan se on, isoa muutosta siinä ollaankin tekemässä. Kyseessähän on kokonaan uudenlaisen kulttuurin […]

Miten ulkoistettu controller tehostaa yrityksen toimintaa?

Blogi - Tilitoimisto Eqvitia

Controller pitää silmällä yrityksen kassavirtaa ja varmistaa, että suunta on kohti kasvua ja kehitystä. Controllerin tehtävänä on auttaa johtoa pääsemään omistajan asettamiin tavoitteisiin, katse kannattavuuden ja kassavirran parantamiseen suunnattuna. Controller rakentaa myös näkymää siitä mihin ollaan menossa. Controller tuo raportoinnin ja analytiikan läheisemmäksi osaksi yrityksen toiminnan kehittämistä muuttamalla ne läpinäkyvämpään muotoon. Controllerin merkitys yrityksen toiminnan […]