Miten ulkoistettu controller tehostaa yrityksen toimintaa?

Controller pitää silmällä yrityksen kassavirtaa ja varmistaa, että suunta on kohti kasvua ja kehitystä.

Controllerin tehtävänä on auttaa johtoa pääsemään omistajan asettamiin tavoitteisiin, katse kannattavuuden ja kassavirran parantamiseen suunnattuna. Controller rakentaa myös näkymää siitä mihin ollaan menossa. Controller tuo raportoinnin ja analytiikan läheisemmäksi osaksi yrityksen toiminnan kehittämistä muuttamalla ne läpinäkyvämpään muotoon. Controllerin merkitys yrityksen toiminnan kehittämisessä on suuri – mutta millä kaikilla tavoilla  ulkoistettu controller  tehostaa yrityksen toimintaa?

 

Katsoo liiketoimintaa uudesta perspektiivistä

Ulkoistettu controller osaa katsoa yrityksen toimintaa uudesta perspektiivistä ja objektiivisemmin, kuin yrityksen oma työntekijä. Tämän ansiosta ulkoistettu controller näkee helpommin uusia kehityskohteita ja -alueita, joille yrityksen oma työntekijä helposti sokeutuu.

 

Tuo ajatuksia toiminnan kehittämiseen kokonaiselta tiimiltä

Kun yritys hankkii itselleen ulkoistetun controllerin, saa se lisäksi mukaansa kokonaisen tiimin asiantuntijoita. Siinä, missä yrityksen oma controller joutuisi miettimään ideoita ja haasteita yksinään, on ulkoistetulla controllerilla tukenaan kokonainen tiimi ideoimassa uusia mittareita, ajatuksia ja näkökulmia yrityksen toiminnan tehostamiseksi.

 

Hyödyntää kokemusta muista asiakkuuksista ja liiketoiminnasta

Ulkoistetun controllerin muut asiakkuudet luovat hyvää vertailupohjaa ja perspektiiviä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Hänellä on kokemusta useista erilaisista haasteista ja niiden ratkaisemisesta, eli pyörää ei tarvitse keksiä aina uudelleen.

 

Ajantasalla oleva sijainen aina tarvittaessa

Kun yrityksen oma controller sairastuu tai joutuu muuten olemaan poissa, ei yrityksellä ole tavallisesti käytettävissään ketään, joka pystyisi jatkamaan controllerin hommia siitä, mihin ne jäivät. Ulkoistetun controllerin sairastuessa tilitoimistolla on aina valmiina sijainen, joka osaa tarttua välittömästi töihin.

 

Keskittyy aidosti liiketoiminnan tehostamiseen

Yrityksen oman controllerin vastuut saattavat helpommin jäädä muun tekemisen jalkoihin. Monella pk-yrityksellä controllerin työtehtäviin kuuluu usein myös ulkoista kirjanpitoa, jolloin yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja tehostaminen jää helposti arjen pyörittämisen alle. Ulkoistetun controllerin kanssa sovitaan aina kuukausi-, viikko- ja projektikohtaiset työt, sekä niiden aikataulut ja vastuut.Tällä varmistutaan, että sovitut työt ja liiketoiminnan kehittäminen pysyvät työssä koko ajan mukana. Controllerin ennalta sovittua työohjelmaa muutetaan ja muokataan aina yrityksen tilanteen ja sen kehittymisen mukaan.

 

Säästää yrityksen aikaa ja rahaa

Ulkoistetun controllerin selkeitä hyötyjä on myös se, että  yritys maksaa ainoastaan siitä ajasta, joka projektin toimenpiteisiin, eli yrityksen toiminnan kehittämiseen aidosti käytetään.  Sopimuksessa sovitaan yhteisesti projektiin kuuluvista tehtävistä, joiden suorittamiseen kuluvasta ajasta controllerille maksetaan. Erityisesti pk-yrityksille osa-aikainen controller tuottaa selkeitä säästöjä – harva pk-yritys tarvitsee kokopäiväistä controlleria ja ulkoistetun controllerin voi ostaa tarvittaessa vaikka tunnin kerrallaan.

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä