Controller

Talousjohtamisen uusi aikakausi

Onko yrityksessänne selkeää, mikä on talouden todellinen tilanne tai mitkä tekijät vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen? Eqvitian avulla voitte kehittää johtamismallianne ja saatte talouden ammattilaisen näkemyksen ja tuen oikeiden tavoitteiden asettamiseen ja mittaristojen rakentamiseen.

Meillä on vahva kokemus muun muassa valmistavan teollisuuden haasteista. Laajat toimittajaverkostot, pitkät tilaus-toimitusketjut tai suuret nimikemäärät voivat olla vaikeasti hallittavia asioita ja tarvittavaa tietoa on huonosti saatavilla. Samat haasteet näkyvät monilla muillakin aloilla. – Me voimme auttaa.

Uskallatko vastata näihin kysymyksiin rehellisesti?

  • Haluaisitteko nähdä napin painalluksella tuotteiden, tuoteryhmien tai asiakkaiden katteet sekä niiden kehityssuunnan? Entä hankintahintojen kehittymisen toimittajittain ja tuoteryhmittäin?
  • Onko teillä riittävät työkalut esimerkiksi heikon toimitusvarmuuden taustalla vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen (kuten toimittajien toimitusvarmuuden seurantaan tai työjonon ohjaamiseen)?
  • Onko teidän vaikeaa saada kiinni siitä, mitä asiaa pitäisi mitata tai kehittää, jotta kannattavuus kehittyisi positiiviseen suuntaan?
  • Onko mittaaminen vaikeaa, koska työtuntien kirjaamisessa tai toiminnanohjausjärjestelmän datassa (tuoteryhmät, asiakasluokittelut jne.) on parantamisen varaa?
  • Mietittekö, kuinka muissa yrityksissä on onnistuttu esimerkiksi katteiden parantamisessa, toimitusvarmuuden nostamisessa tai läpimenoaikojen lyhentämisessä?

Jos vastasit yhteenkin näistä kyllä, niin uskomme, että meidän kannattaisi jutella. Eqvitian Controllerit pureutuvat nimittäin juuri näihin asioihin – kokemuksen vahvistamalla asiantuntemuksella.

Rahat eivät lisäänny laskemalla.

~

Meidän mielestämme ne nimenomaan lisääntyvät laskemalla.

Ota yhteys:

Heikki Pänkäläinen

kehitysjohtaja,
Controller-palvelut
040 575 8065

Kysyttävää? Ota yhteyttä!