Eqvitia
Eqvitia - Controller palvelut

Controller

Talousjohtamisen ja taloushallinnon palvelutalo

Talousjohtamisen
uusi aikakausi

Onko yrityksessänne selkeää, mikä on talouden todellinen tilanne tai mitkä tekijät vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen? Eqvitian avulla voitte kehittää johtamismallianne ja saatte talouden ammattilaisen näkemyksen ja tuen oikeiden tavoitteiden asettamiseen ja mittaristojen rakentamiseen.

Meillä on vahva kokemus muun muassa valmistavan teollisuuden haasteista. Laajat toimittajaverkostot, pitkät tilaus-toimitusketjut tai suuret nimikemäärät voivat olla vaikeasti hallittavia asioita ja tarvittavaa tietoa on huonosti saatavilla. Samat haasteet näkyvät monilla muillakin aloilla. – Me voimme auttaa.

Interim
Controller

Interim controller, CFO, talousjohtaja.

Johdon raportointi

Oikeat raportit johtamisen tukena

Kehittäminen uudelle tasolle

Kehitysprojektin kautta hyppy uudelle tasolle

Uskallatko vastata näihin
kysymyksiin rehellisesti?

Jos vastasit yhteenkin näistä kyllä, niin uskomme, että meidän kannattaisi jutella. Eqvitian Controllerit pureutuvat nimittäin juuri näihin asioihin – kokemuksen vahvistamalla asiantuntemuksella.