Johdon raportointi

Tilannekuva eteen- ja taaksepäin

Onko tilannekuva selkeä sekä taakse- että eteenpäin? Lähes kaikki tieto liiketoiminnastasi löytyy tietojärjestelmistä. Toiminnanohjausjärjestelmien kyky antaa tietoa esimerkiksi katteista, toimitusvarmuudesta tai hankintahinnoista ymmärrettävässä muodossa on yleensä kaukana siitä mitä sen pitäisi olla. Eqvitian ratkaisuilla toiminnanohjausjärjestelmistä saadaan jäsenneltyä tietoa, joka vie johtamisjärjestelmän mittaristot uudelle tasolle.

Oikeat raportit johtamisen tukena

Kirjanpidon seuranta kertoo menneen. Talousjohtamisen tarpeisiin rakennettu ohjausjärjestelmä, mittaristot ja raportit auttavat johtamaan tulevaisuutta.

Katso demostamme, miltä nykyaikaisilla ratkaisuilla toteutettu myyntikateraportti voisi näyttää.

Linkki demoon >

Viedään raportointinne uudelle tasolle

Meillä Eqvitialla on yli 10 vuoden kokemus johdon raportointivälineiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja hyödyntämisestä. Autamme tuottamaan johdon raportointiin työkaluja, jotka auttavat johtamaan taloutta ja kannattavuuden kehittymistä paremmin.

RAPORTOINTIVÄLINEIDEN KEHITYSTYÖN NELJÄ VAIHETTA

  1. Selvitämme yhdessä, mitkä ovat liiketoiminnan kannattavuuden ajureita ja mitä tietoa on haastava saada.
  2. Tarvittaessa teemme hienosäätöä toiminnanohjausjärjestelmänne luokitteluihin, jotta esimerkiksi katetieto saadaan kaikissa tarvittavissa ulottuvuuksissa (asiakkaittain, tuotteittain, tuoteryhmittäin, palveluittain, liiketoiminnoittain, maittain jne).
  3. Suunnittelemme ja toteutamme raportointiratkaisut esimerkiksi Microsoftin Power BI:tä hyödyntäen.
  4. Eqvitian Controller testaa ja kouluttaa välineen käyttöön, sekä huolehtii, että sen avulla toiminnot kehittyvät.

Aika menee raportin tuottamiseen, eikä korjaaviin toimiin päästä.

~

Mittariston pitää päivittyä kerran vuorokaudessa automaattisesti. Silloin kaikki aika voidaan käyttää korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Johdon raportointi >

Kysyttävää? Ota yhteyttä!