Perhevapaakorvaus työnantajalle

Muistittehan, että työnantaja voi hakea naispuolisen työtekijän vanhemmuudesta aiheutuneista kustannuksista 2500 euron kertakorvauksen?

Perhevapaakorvaus voidaan myöntää tilanteissa, joissa ensimmäinen maksettava äitiyspäiväraha tai adoptioäidin vanhempainpäiväraha on 1.4.17 tai sen jälkeen. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen.

Milloin korvausta voidaan hakea?

Kun alla olevat edellytykset täyttyvät, työantaja voi hakea korvausta työnantajan asiointipalvelussa lomakkeella SV8:

  • Työntekijälle on maksettu äitiysrahaa
  • Työnantaja on maksanut äitiysloman vanhempainvapaan ajalta TES:n tai työsopimuksen mukaista palkkaa vähintään kuukaudelta yhtäjaksoisesti
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kk ennen äitiysrahakauden alkua ja perustuu vähintään 1 vuoden ajalle tehtyyn työsopimukseen (vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä useista määräaikaisista työsuhteista, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan)
  • Työntekijän työaika on ennen äitiysvapaan alkamista vähintään 80% alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta. (Työaikaedellytys voi täyttyä myös silloin kun äiti on ennen vapaalle jääntiä kokoaikaisesta työsuhteesta tilapäisellä vapaalla. Esimerkiksi hoitovapaalla, osittaisella hoitovapaalla, opintovapaalla, osasairauspäivärahalla tai osakuntoutusrahalla.)

Myös palkan ja vanheimpainpäivärahan välisen erotuksen maksusta voidaan hakea korvausta

Korvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa äidille palkan ja vanhempainpäivärahan välisen erotuksen. Saadusta korvauksesta ei voi tehdä sairausvakuutusmaksun oikaisua, koska se ei ole korvausta työnantajan maksamasta äitiysvapaan palkasta. Yrittäjä ei voi hakea vastaavaa korvausta omista vanhemmuuden aiheuttamista kustannuksista. Korvausta voidaan hakea heti, kun palkka on maksettu vähintään kuukaudelta, mutta viimeistään 6 kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Lisäksi vielä muistutus usein kysytystä äitiysloman palkkakysymyksestä. Jos äiti jää suoraan uudelle äitiyslomalle edellisen lapsen hoitovapaalta, eikä palaa välillä töihin, tulee äitiysloman ajalta maksaa palkkaa, jos TES:ssä on palkanmaksuvelvollisuus äitiysloman ajalta. EU-tuomioistuimen päätöksen perusteella ei voida edellyttää työhön palaamista näiden vapaiden välissä.

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä