Osinkoverotusta ollaan kiristämässä voimakkaasti!

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottamissa muutoksiaa osinkoverotus kiristyisi voimakkaasti

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottaa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotukseen seuraavia muutoksia:

  • Huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin.
  • Osingon veronalainen osuus korotettaisiin 25 prosentista 40 prosenttiin.
  • Huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron raja poistettaisiin.
  • Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin.

Osinkojen verotus kiristyisi jopa 200 %

Osakeyhtiön nettovarallisuus on 500.000 euroa ja yhtiö päättää jakaa ainoalle omistajalleen osinkoa 40.000 euroa. Nykyisillä säännöksillä osakas maksaa (yhtiön maksaman 20% tuloveron lisäksi) osingosta veroa 3.000 euroa. Asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen mukaisilla verosäännöksillä veroa menisi samoista osingoista 9.150 € eli 205% aikaisempaa enemmän (laskelmassa arvioitu osingon saajan ansiotulojen marginaaliveroksi 45 %).

Yrittäjät jäävät mielenkiinnolla odottamaan hallituksen ja eduskunnan keskustelua ja päätöksiä osinkotulojen verotuksesta.

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä