Eqvitia

Osinkoverotusta ollaan kiristämässä voimakkaasti!

Jos verotukseen suunnitellut muutokset menevät läpi osinkoverotus kisirtyy huomattavasti

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottamissa muutoksiaa osinkoverotus kiristyisi voimakkaasti

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottaa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotukseen seuraavia muutoksia:

  • Huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin.
  • Osingon veronalainen osuus korotettaisiin 25 prosentista 40 prosenttiin.
  • Huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron raja poistettaisiin.
  • Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin.

Osinkojen verotus kiristyisi jopa 200 %

Osakeyhtiön nettovarallisuus on 500.000 euroa ja yhtiö päättää jakaa ainoalle omistajalleen osinkoa 40.000 euroa. Nykyisillä säännöksillä osakas maksaa (yhtiön maksaman 20% tuloveron lisäksi) osingosta veroa 3.000 euroa. Asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen mukaisilla verosäännöksillä veroa menisi samoista osingoista 9.150 € eli 205% aikaisempaa enemmän (laskelmassa arvioitu osingon saajan ansiotulojen marginaaliveroksi 45 %).

Yrittäjät jäävät mielenkiinnolla odottamaan hallituksen ja eduskunnan keskustelua ja päätöksiä osinkotulojen verotuksesta.


Ari Tikkanen, Controller, verotus ja yhtiöoikeus

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä