Osinkoverotusta ollaan kiristämässä voimakkaasti!

Blogi - Tilitoimisto Eqvitia

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottamissa muutoksiaa osinkoverotus kiristyisi voimakkaasti Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottaa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotukseen seuraavia muutoksia: Huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 prosentista 4 prosenttiin. Osingon veronalainen osuus korotettaisiin 25 prosentista 40 prosenttiin. Huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron raja poistettaisiin. Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin. Osinkojen verotus kiristyisi jopa […]