Vuosilomalakiin on tullut muutoksia 1.4.2016 alkaen

vuosilomalaki koki muutoksia huhtikuussa 2016

Loman kertyminen äitiys- ja vanhempainvapaiden ajalta

Huhtikuun alusta 2016 alkavan lomanmääräytymisvuoden aikana alkavien äitiys- ja vanhempainvapaiden ajalta vuosiloman kertymistä rajoitetaan kuuteen kuukauteen. Aiemmin lomaa on näiltä perhevapailta kertynyt työntekijälle koko vapaan ajalta. Tämän lakimuutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisen kerran 2.5.2017 alkavalla lomakaudella myönnettävien lomien määrässä.

Sairastuminen vuosiloman aikana

Vuosilomalain 25§:ää on muutettu 1.4.2016 alkaen niin, että työntekijän sairastuessa vuosiloman aikana, oikeus vuosiloman siirtämiseen alkaa vasta kuuden karenssipäivän (omavastuupäivän) jälkeen. Vuosiloma siirtyy näissäkin tapauksissa vain työntekijän pyynnöstä ja lääkärintodistuksella; työntekijän on pyydettävä työnantajalta loman siirtoa viivytyksettä. Karenssipäivät koskevat vain yli 24 päivän pituista vuosilomaa (EU:n työaikadirektiivin 7 artikla).

Omavastuuta sovelletaan kultakin lomanmääräytymisvuodelta ansaittuihin lomapäiviin. Omavastuupäiviksi katsotaan kaikki loman ajalle osuvat työkyvyttömyyspäivät, kunnes omavastuukiintiö on täynnä. Omavastuupäiviä voi kertyä siis sekä kesä- että talviloman ajalta; yhteensä enintään 6 päivää.

Vuosiloman pituus
(lomapäivää)
Sairastumisen aikana kuluvat lomapäivät
(ylimenevät päivät siirtyvät lomaa pyydettäessä)
yli 30 6
30 6
29 5
28 4
27 3
26 2
25 1
enintään 24 kaikki lomapäivät siirtyvät sairausajalta

Työnantaja määrää siirretyn vuosiloman ajankohdan

Työnantaja määrää siirretyn vuosiloman ajankohdan. Tästä voidaan toki myös sopia työntekijän kanssa, mutta työnantajan on huolehdittava, että jokainen työntekijä saa lomansa lain mukaisesti. Erityisen tarkkana työnantajan tulee olla, jos ollaan lomauttamassa henkilöä, jonka vuosilomasta on edellisenä kesänä pidätetty omavastuupäiviä. Työantajan tulee silloin huolehtia siitä, että työtekijä saa direktiivin edellyttämän määrän lomaa. Edellisenä kesänä peritty omavastuuaika voi siis rajoittaa yrityksen mahdollisuutta järjestellä lomautuksia.

Molemmista muutoksista voi poiketa työehtosopimuksella. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2016, joten siirto-oikeuden rajoitus on voimassa jo tulevan kesän lomista. Lisätietoja saat tarvittaessa omalta palkanlaskijaltasi.

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä