Vastuullisuus

Vastuullisuus on nykyään paljon esillä. Mitä vastuullisuus voi tilitoimistotyössä ja -arjessa tarkoittaa? Otetaanpa pikainen sukellus aiheeseen. Tilitoimiston tarkoituksena on tuottaa paitsi ajantasaista tietoa asiakasyrityksilleen, myös huolehtia siitä, että asiat menevät lakien ja asetusten mukaisesti. Avainsanoja ovat luotettavuus ja turvallisuus, jotka tarkoittavat edellä mainittujen lisäksi muun muassa tietojen vastuullista käsittelyä ja suositusten huomioimista. Toiminnan on tarkoitus olla myös tehokasta, onhan tilitoimisto yritys siinä missä muutkin. Toimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi auttavat tässä. Mahdollisimman pitkälle sähköistetyt prosessit paitsi tehostavat toimintaa, auttavat myös konkreettisesti vaikkapa paperiroskan vähentämisessä. Asiakasyrityksiäkin voi kannustaa tähän. Meillä Eqvitialla on monen vuoden positiivinen kokemus täysin sähköisen kirjanpidon tekemisestä. Tämä vaatii tietenkin järjestelmien pitämisen ajan tasalla sekä työvälineiden säännöllistä huoltoa.

Yritysten vastuullisuus jaetaan useimmiten niin sanotun kolmikannan (triple bottom line) mukaan taloudelliseen-, sosiaaliseen- ja ympäristövastuuseen.

Taloudellinen vastuu tilitoimistossa kattaa muun muassa jo mainitun digitalisaation ja automatisoinnin. Aikaa jää käsityön tekemisen sijaan esimerkiksi palveluun ja toimintaprosessien kehittämiseen. Paitsi oma työskentely, myös asiakkaiden toimiminen lakien mukaan varmistetaan. Liiketoimintaa pyritään arvioimaan ja kehittämään jatkuvasti.

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan työntekijöiden ja sidosryhmien hyvinvoinnin takaamista. Tätä voidaan toteuttaa muun muassa kannustamalla työntekijöitä kehittymään ja kasvamaan ammatillisesti. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa vaikkapa työntekijän lisäkouluttautumisen tukemista. Erilaisten viikoittaisten koko työyhteisön tai tiimien välisten palaverien avulla voidaan käydä läpi ajankohtaiset asiat, kartoittaa kuulumisia ja työn kuormittavuutta. Sosiaalinen vastuu kattaa myös sidosryhmien kanssa toimimisen, jonka valokeilassa ovat asiakkaat. Tähän liittyy esimerkiksi tavoitettavissa oleminen ja ajantasainen, rehellinen viestintä asiakasryhmille.

Ympäristövastuu koostuu muun muassa prosesseista sekä työyhteisön valinnoista. Ympäristövastuukin konkretisoituu usein prosessien sähköistymisellä. Työyhteisössä työmatkojen kulkua kävellen, pyöräillen tai muutoin kuin autolla tai vastaavasti liikkumista vapaa-ajalla voidaan tukea esimerkiksi liikuntaeduin. Pienilläkin teoilla on merkitystä: työ- tai neuvotteluhuoneissa valot voi pitää päällä ainoastaan silloin, kun niitä käytetään tai pohtia, lajitellaanko roskat toimistolla riittävän tarkasti vai ei.

Vastuullisuus on siis moniosainen ja -vaiheinen, jatkuva prosessi myös taloushallintoalalla. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä