Vinkit stressittömämpään tilinpäätöskauteen

Olemme valmistautuneet alkavaa tilinpäätöskautta varten jo pitkin syksyä.
Tavoitteenamme on ollut tehdä valmistelevia toimia hyvissä ajoin stressittömämmän tilinpäätöskauden takaamiseksi. Tässä postauksessa kerromme joitakin toimistamme ja jaamme vinkkejä sujuvamman ja yllätyksettömämmän tilinpäätöskauden aikaansaamiseksi. Tilinpäätöskausi tulee joka vuosi, mutta usein se tuntuu suurelta rutistukselta alkuvuoden aikana. Me olemme lähteneet purkamaan tätä rutistusta hyödyntämällä aikaisempina vuosina saamaamme asiakaspalautetta tekemistämme tilinpäätöksistä. Tämän lisäksi tase-erittelyjen päivittäminen ajan tasalle pitkin vuotta, viimeistään syksyllä, helpottaa itse tilinpäätöstilanteessa taseen sisällön hahmottamista. Myös ennakkoverojen tarkistus mahdollisine muutoksineen sekä mahdollisten vanhojen tappioiden tarkistaminen edelliseltä verotuspäätökseltä ajoissa ennen loppuvuotta paitsi helpottavat itse tilinpäätöksen aloittamista, myös suojaavat mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä. Tasetta läpikäydessä tulee tarkistaa, että kaikki edeltävän tilinpäätöksen jaksotukset sekä muut mahdolliset purkamattomat vanhat jaksotukset on purettu (kuten esimerkiksi siirtosaamiset tai siirtovelat). Viimeistään tässä vaiheessa on myös hyvä tarkistaa, että poistot on tehty oikeansuuruisina – etenkin, jos ne on tehty samansuuruisina koko vuoden ajan. Näitä on hyvä käydä läpi myös asiakkaan kanssa yhdessä, jos joitakin hankintoja voisi esimerkiksi aktivoida taseeseen. Asiakasta voi muistuttaa ajoissa inventaariosta, mikäli yrityksellä on vaihto-omaisuutta, sekä siitä, mitkä tase-eristä tarvitsevat dokumentin tuekseen tilinpäätökseen. Näin dokumenttien etsimiseenkin jää tarvittaessa aikaa! Selvittelytilit on hyvä käydä ajoissa läpi ja ”putsata”, mikäli sellaisia on. Kuitteja ja selvityksiä pyrimme pyytämään asiakkaalta tietenkin jo ennen varsinaista tilinpäätöstä, jotta selvittelytilien saldo saadaan tyhjilleen ennen tilikauden päättymistä. Myös tuloslaskelmaa on hyvä vertailla edelliseen vuoteen ja ymmärtää, mistä mahdolliset eroavaisuudet johtuvat. Näillä toimilla pyrimme siihen, että myös asiakas pysyy ajan tasalla tilinpäätöksen kulusta sekä siitä, mitä tuleva tilinpäätös mahdollisesti pitää sisällään. Ennen vuoden viimeistä palkanmaksukertaa on hyvä tarkistaa, että luontoisetuja on kirjautumassa oikea määrä vuoden ajalle. Myös sava-vähennykset kannattaa tarkistaa ennen vuoden loppua. Samalla on hyvä käydä läpi mahdolliset poikkeamat, jotka tulisi huomioida tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstilanteessa kirjanpitäjämme ja palkanlaskijamme sopivat yhdessä, millä aikataululla lomapalkkavelka tulee olla tehtynä sekä käyvät yhdessä läpi prosenttien oikeellisuuden. Jos yritykselle on esimerkiksi palkattu paljon uusia työntekijöitä, asiakasta voi ”varoittaa” tässä vaiheessa jo etukäteen lomapalkan muuttumisesta edellisvuoteen verrattuna. Jos kyseessä on asiakas, jolla on useita palkansaajia, hänen kanssaan voisi arvioida, olisiko lomapalkkavelka järkevämpää päivittää jatkossa kuukausitasolla. Näin voidaan välttää vuoden lopussa esimerkiksi urakka pidettyjen lomien selvittämisestä. Ennen tilinpäätöstä käydään vielä olemassa olevaa aineistoa läpi ja varmistetaan, että kaikki tarvittavat pöytäkirjat, velkakirjat ja sopimukset on toimitettu tilinpäätöstä varten, samoin vastuu- sekä leasing-tiedot. Asiakkaan kanssa sovitaan, millä aikataululla tilinpäätös valmistuu. Olemme sopineet näiden toimien toteuttamiseksi yhteiset pelisäännöt etukäteen ja pyrkineet pitämään huolen siitä, että kaikki ennättävät tehdä valmistelevia toimenpiteitä jo ennen tilinpäätöskauden alkamista, eikä kenenkään työkuorma kasva kohtuuttomaksi. Näin voimme varmistaa sen, että tilinpäätöskausi menee kaikkien – niin meidän kuin asiakkaidemmekin – osalta mahdollisimman sujuvasti. Lopuksi haluamme lisätä, että tilinpäätöksen tekeminen itsessään voi sisältää lukuisia muitakin huomioonotettavia asioita ja osaa yllä mainituista toimista voi olla hyvä toteuttaa pitkin tilikautta. Toimintatavat voivat riippua esimerkiksi yhtiömuodosta tai yrityksen koosta. Tässä postauksessa halusimme kuitenkin avata joitakin helpottavia toimia tilinpäätöskauden tueksi. Näillä toimilla me haluamme taata paitsi tilinpäätösaikataulujen pitämisen, myös sen, että tilinpäätöksen valmistuminen on asiakkaillemmekin mahdollisimman huoletonta ja mukavaa. Näillä eväillä kohti tilinpäätöksiä ja kevättä!

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä