Miten kirjanpito toimii sisäisen laskennan selkänojana?

Sisäinen laskenta, johdon laskenta, operatiivinen laskenta – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Sisäisen laskennan tavoitteena on tarjota työkaluja yrityksen johtamiseen ja ohjaamiseen. Yksi esimerkki sisäisestä laskennasta on kannattavuuslaskenta. Silloin puhutaan tuotteiden, palvelujen tai projektien kannattavuuksien selvittämisestä ja vertailusta keskenään.

Sisäisen laskennan tavoitteet

Sisäisen laskennan tavoitteena on selvittää
  • mikä on tosiasiallinen kannattavuus eri tuotteissa, asiakkuuksissa tai projekteissa
  • kuinka kannattavuudet eroavat toisistaan
  • miksi joku on toista kannattavampi
  • ja erityisesti, miten heikosti kannattavia tuotteita, palveluja tai projekteja voisi parantaa.
Sisäisen laskennan tärkein elementti on luotettavuus. Laskelmiin pitää voida luottaa, silloin niiden perusteella uskalletaan tehdä muutoksia toiminnoissa. Hyvin ja oikein tehty kirjanpito toimii juuri luotettavuuden varmistajana. Yhteys yksityiskohtaisista laskelmista yhtiön kokonaiskannattavuuteen pitää olla helposti todettavissa, ja myös looginen. Isot poikkeamat näiden välillä romuttavat yksityiskohtaisten laskelmien luotettavuuden. Epäloogisuus aiheuttaa vain hämmennystä ja estää toimimisen. Sisäisen laskennan vaatimukset ja tavoitteet pitää huomioida kirjanpidon rakenteessa ja laskentasäännöissä. Tähän kannattaa varata hetki aikaa ja pohtia asiaa talousjohtajan tai kirjanpitäjän kanssa. Kirjanpidon pitää tuottaa yksittäisiä laskelmia vastaava vertailuluku, säännöllisesti kuukausittain. Toisin päin ajateltuna, kun kuukauden kokonaiskannattavuus todetaan kirjanpidosta, se pitää pystyä pilkkomaan kuukauden aikana toimitettuihin palveluihin, tuotteisiin tai projekteihin.

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä