Oletko sinä hyödyntänyt koulutusvähennyksen verotuksessa?

Koulutusvähennys – mistä sitä saa? 

Suunnitelmallisesta työntekijöiden koulutuksesta saa tehdä tuloverotuksessa koulutusvähennyksen, jonka suuruus on laskennallisesti 50 % koulutuspäivän palkkakustannuksista.

Vähennyksen tekeminen edellyttää ennakkoon laaditun kirjallisen koulutussuunnitelman tekemistä. Koulutussuunnitelman tulee sisältää ainakin

  • arvio työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä.
  • tehtyyn arvioon perustuva suunnitelma työntekijöiden koulutuksesta henkilöstöryhmittäin

Koulutussuunnitelma toteutumista tulee seurata työntekijöittäin. Täytyy siis dokumentoida työntekijöiden osallistuminen koulutuksiin ja kirjata miten koulutus tukee tehtyä koulutussuunnitelmaa.

Koulutusvähennys voi olla joko itse järjestettyä tai ostettua ohjattua koulutuspalvelua. Koulutusvähennystä ei saa perehdytyksestä tai työhönopastuksesta.

Paljonko verovähennystä saa? 

Yrityksessä on 10 työntekijää ja yksi yrittäjä. Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) ilmoitettu palkkasumma on 300 000 €. Tällöin työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka arvioituine sosiaalikuluineen on 150 € (300 000 / 10 henkilö / 200 päivää). Työntekijöistä viisi on osallistunut kuuteen koulutuspäivää ja viisi yhteen koulutus päivään. Vähennykseen oikeuttavien koulutuspäiviä voi olla yhdellä työntekijällä enintään 3, joten yhteensä päivä on 20 (5*3+5*1=20). Koulutusvähennys on siis 20 pv * 150 € / 2 = 1500 €. Osakeyhtiön tuloveroprosentti on 20 % eli verohyöty koulutusvähennyksestä on 300 €.

Verohyöty on pieni, mutta miten käy yrityksen kilpailukyvyn? 

Saatu verohyöty menee ainakin suurelta osin sen vaatiman hallinnon pyörittämisen eli pelkästään verohyödyn vuoksi koulutusvähennyksen merkitys on pieni. Olen kuitenkin varma, että kaikissa yrityksissä työntekijöiden osaaminen on motivaation lisäksi erittäin merkittävä kilpailukykytekijä. Työntekijöiden osaamiseen ja suunnitelmalliseen kouluttamiseen panostaminen taas tutkitusti lisää myös motivaatiota.

Nyt siis kirkastamaan yrityksen visio ja miettimään mitä se vaatii työntekijöiden osaamiselta. Kirjataan ajatukset koulutussuunnitelmaan ja käydään läpi työntekijöiden kanssa. Työntekijät huomaavat että heitä arvostetaan ja heidän kehittymistään tuetaan. Tästä seuraa parhaimmillaan se, että alimmalle riville jää tulevina vuosia paljon enemmän kuin tuo 300 euroa.

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä