Koronan vaikutukset tilitoimistoon ja sen asiakkaisiin

Korona on vaikuttanut taloushallintoalalla paitsi tilitoimistojen arkeen, myös asiakkaisiimme. Vaikutus on näkynyt muun muassa yleisenä epävarmuutena tilanteesta ja sen kestosta. Tarkkoja vaikutuksia tuskin osaa kertoa vielä kukaan ja ymmärrettävästi monella yrityksellä on huoli kestokyvystään tämänkaltaisessa tilanteessa.

Suomen hallitus on onneksemme reagoinut kriisin edetessä nopeahkolla tahdilla. Tässä postauksessa listaamme muutamia jo myönnettyjä helpotuksia yrityksien taloudellista tilannetta kohtaan sekä annamme muutamia vinkkejä yleisellä tasolla.

RAHOITUS- JA ELVYTYSTOIMET YRITYKSILLE

 • Jos yrityksen tilikausi päättyi aikavälillä joulukuu 2019 – helmikuu 2020, veroilmoituksen jättämiseen annettiin kuukausi lisäaikaa. Toukokuun viimeinen päivä osuu sunnuntaille, joten veroilmoituksen voi jättää vielä 1.6.2020. Tuloveroilmoitukselle ja kiinteistöveroilmoitukselle on mahdollista myös hakea lisäaikaa esimerkiksi sairastumisen vuoksi.
 • Tilinpäätökselle on mahdollista saada lisäaikaa KILA:n poikkeusluvalla. Sitä myönnetään KILA:n asettamien edellytysten täyttyessä.
 • Yhtiökokoukset voidaan pitää etäyhteyksin ja kierrättämällä pöytäkirja osallistujien allekirjoitettavaksi.
 • Yksi helpoimpia tapoja vaikuttaa kustannuksiin on hakea ennakkoverojen muutosta. Jos arvioit, että yrityksesi tulos muuttuu viime vuosien tasosta, voit hakea muutosta OmaVero-palvelussa joko itse tai pyytää esimerkiksi kirjanpitäjääsi tekemään sen. Se onnistuu palvelun kautta helposti.
 • Veroille on mahdollista hakea helpotettua maksujärjestelyä maaliskuun lopulta alkaen aina elokuun 2020 loppuun saakka. Tämä vaatii, että tähänastiset ilmoitukset on hoidettu ajallaan (vaikka toimintaa ei olisi), eikä myöhästymismaksuja tai maksuja ulosotossa saa olla. Maksujärjestelyä on mahdollista hakea helpotetuin ehdoin, kun syyt hakemiselle ovat koronaan liittyviä.
 • Maksujärjestelypyyntöjä koskeva tilapäisen viivästyskoron alentamista koskeva lakimuutos astui voimaan 1.5.2020. Maksujärjestelypyyntöjen käsittely vaatii kuitenkin vielä toisen lakimuutoksen, joka koskee arvonlisäveromaksujen palauttamista osana maksujärjestelyä. Lakimuutos on valmisteilla ja sen voimaanastumisen arvioidaan tapahtuvan kesäkuussa. Jo lähetetyt maksujärjestelypyynnöt ovat yhä voimassa, eivätkä maksukehotukset vaadi toimenpiteitä. Myöskään ulosottoon ei lähetetä tällä hetkellä maksujärjestelypyyntöpäätöstä odottavia veroja, eikä niitä julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Maksujärjestelypyynnön tekemisen jälkeen syntyneet, uudet verovelat lisätään tämänhetkisen tietomme mukaan automaattisesti maksujärjestelyyn Verohallinnon toimesta 31.5.2020 saakka.
 • Ulosottovelkaa koskevat lakimuutokset ovat voimassa 1.5.-31.10.2020 ja niille on mahdollista tehdä maksusuunnitelma.
 • Edellä mainittujen lisäksi on mahdollista hakea takaisin jo kertaalleen Verohallinnolle maksettuja arvonlisäveroja alkuvuoden ajalta. Nämä tulee kuitenkin maksaa jälleen Verohallinnolle myöhemmin ja niihin liitetään 3 %:n viivästyskorko.
 • TyEL- ja YEL-maksuille on mahdollista hakea maksuajanpidennystä yhdestä kolmeen kuukauteen. Maksuajanpidennys koskee helmi-toukokuun ajalta maksettuja palkkoja ja niistä erääntyviä maksuja. Työnantajan TyEL-maksua kevennettiin toukokuun alusta alkaen 2,6 %-yksikköä tämän vuoden loppuun saakka.
 • Maksujärjestelyistä on mahdollista sopia myös muiden tahojen kanssa, aktiivisuus on avainasemassa. Mitä pikemmin heikkenevään taloustilanteeseen tarttuu, todennäköisesti sitä nopeammin se alkaa tulevaisuudessa myös elpyä. Mahdolliset muut perintä- ja viivästyskulut kannattaa pyrkiä ensisijaisesti hoitamaan niin kauan, kunnes maksujärjestely kyseisen tahon kanssa on hyväksytty.
 • Yrittäjän on mahdollista hakea työttömyystukea 16.3.-30.6.2020 välisellä ajalla ilman, että yritystoimintaa tarvitsee lopettaa. Tämä vaatii ilmoittautumisen TE-toimistoon. Tuen maksaa KELA.
 • Normaalit pankkirahoitukset ja esimerkiksi Finnveran rahoitustuotteet ovat myös varteenotettavia vaihtoehtoja yritystoiminnan elvytykseksi.

TULOSSA

 • Tämänhetkisen tiedon mukaan ravitsemusliiketoiminnalle on tulossa myös tukea. 26.5.2020 hyväksytty ravintola-alan tukipaketti vaatii vielä Euroopan komission hyväksynnän. Voimaantulon ajankohdasta ei siis toistaiseksi ole varmaa tietoa.
 • Lisäksi suunnitteilla on toimialasta riippumaton kustannustuki, joka kohdennetaan niille yrityksille, jotka kaikkein eniten kärsivät koronan aiheuttamista vaikutuksista. Tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti ja jo maksetut tuet huomioidaan uusia mahdollisesti myönnettäessä. Toimialasta riippumaton kustannustuki vaikuttaa vuoden 2020 voitonjakokelpoisiin varoihin.

MITÄ VOIT TYÖNANTAJANA TEHDÄ

 • Tilanne on herkkä myös palkansaajille. Työnantajana voit kysyä neuvoa tilitoimistostasi tai ohjeistaa palkansaajia suoraan esimerkiksi muutosverokortin tekemiseen, jos tulot laskevat loppuvuotta ajatellen. Lomautuksen sattuessa myös etuuksia varten saattaa kannattaa hakea muutosverokorttia. Molemmat voi tehdä pienellä vaivalla OmaVero-palvelun kautta.

LOPUKSI

 • Lähde mukaan tempauksiin, kuten #autapientä ja #tueyrittäjää. Nyt tukesi paitsi yksittäisenä kuluttajana on paikallisille ja pienyrittäjille merkittävämpi kuin aikaisemmin, mutta myös yrittäjänä voit verkostoitua ja tukea paikallisia kanssayrittäjiäsi.

Taloushallintoalalla korona vaikuttaa meihin etenkin asiakkaiden kautta – sen vuoksi haluamme parhaamme mukaan auttaa asiakkaitamme pääsemään yli mahdollisimman vähin vahingoin tästä haastavasta tilanteesta. Olemme täällä sinua varten, joten ota yhteyttä, mikäli mikä tahansa yritystoimintaasi liittyvä mietityttää. Yhdessä olemme viisaampia. 🙂

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä