Eqvitia - Controller palvelut

Controller

Parannamme kirjanpidon lukuja ja autamme rakentamaan kannattavaa huomista

Talousjohtamisen ja taloushallinnon palvelutalo

Controllerin apua
täsmällisesti vain tarpeeseen

Eqvitialta hankittavan controllerin avulla voitte kehittää johtamistanne. Kirjanpitäjä laatii kirjanpidon siten, että se antaa liiketoiminnasta oikean kuvan. Controllerin päämääränä on parantaa kirjanpidon lukuja.

Meillä on vahva osaaminen valmistavan teollisuuden talouden ohjaamisesta. Laajat toimittajaverkostot, pitkät tilaus-toimitusketjut tai suuret nimikemäärät voivat olla vaikeasti hallittavia asioita. Tietoa on, mutta se on vaikeasti tulkittavaa ja siksi korjausliikkeiden teko on vaikeaa. Me tiedämme, miten tieto jalostetaan selkeiksi korjaaviksi toimiksi.

Controller-palveluiden hinnoittelu

Controller-palvelumme hinta perustuu käyttämäämme aikaan. Tehtävät ja toimeksiannot vaihtelevat ja ovat hyvin monipuolisia, joten koemme tämän hinnoittelumallin puolin ja toisin reiluimmaksi.

Lue, mitä controller-palvelumme tyypillisesti sisältävät.

 

Interim
Controller

Interim controller, CFO, talousjohtaja.

Johdon raportointi

Oikeat raportit johtamisen tukena.

Räätälöity kehitysprojekti

Kehitysprojektin kautta hyppy uudelle tasolle.

Eqvitian Controller palvelut sisältävät usein:

Selkeän tilannekuvan muodostaminen

1.  Toisin sanottuna, läpinäkyvä johdon raportointi

    a) sisältäen nykytilanteen analyysin ja 

    b) selkokielisen ennusteen eteenpäin

2.  Hallitusraportointi

3.  Konserni- ja omistajaraportointi, myös englanniksi

4. Kassaennusteet ja maksuvalmiuden hallinta

Päätöksenteon tuki ja varmistus

5.   Strategian suunnittelu ja toteutuksen seuranta

6.   Tavotteiden asettaminen ja niiden seurantamittarit 

7.   Rahoituksen suunnittelu ja rahoitushakemukset

8.   Raportointiprosessien kehittäminen, mm. BI raportoinnin työkalut 

Talousjohtaminen

9. Kannattavuuslaskelmat

10. Tulos-, tase-, ja kassavirtasimulointi

11. Rahoituslaskelmat

12. Investointilaskelmat 

Uskallatko vastata näihin
kysymyksiin rehellisesti?

Jos vastasit yhteenkin näistä kyllä, niin uskomme, että meidän kannattaisi jutella. Eqvitian Controllerit pureutuvat nimittäin juuri näihin asioihin – kokemuksen vahvistamalla asiantuntemuksella.