Kirjanpito ja
tilinpäätökset

Eteenpäin katsovaa taloushallintoa

Nykyaikainen taloushallinto ei katso menneisyyteen, vaan tulevaisuuteen. Liian usein liiketoiminnassa tyydytään vielä kirjanpidosta saadun menneen tiedon raportointiin ja tulkintaan.  Eqvitia auttaa viemään kirjanpidon ja taloushallinnon uudelle tasolle. Moderniin ajatteluun perustuva taloushallinto palvelee paremmin johtamisen tarpeita ja auttaa tulevaisuuden ennakoinnissa.

Onko teillä haasteita seuraavissa asioissa?

 • Kirjanpidon mukainen tulos vaihtelee kuukaudesta toiseen?
 • Talousasiat aiheuttavat jatkuvaa epävarmaa oloa ja ennustettavuus on vaikeaa?
 • Talousosastonne ei tuota tarvittavia ennusteita päätöksenteon tueksi?
 • Kirjanpidon seurantarakenne ei tue sisäistä laskentaa?
 • Kuukauden kirjanpidon valmistuminen venyy toistuvasti?
 • Tilikauden lopussa ilmenee paljon yllätyksiä, yleensä negatiiviisia.
 • Raportointi on sekavaa ja vaikeasti tulkittavaa?

Eqvitian kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut

Eqvitian taloushallinnon asiantuntijat auttavat rakentamaan taloushallintonne prosessit järkevästi ja tehokkaasti. Tarjoamme kirjanpidon, tilinpäätösten ja taloushallinnon tarpeisiin perinteisiä tilitoimistopalveluja kattavamman  kokonaisuuden. Lähtökohtanamme on, että järjestelmissä oleva tieto palvelee lakisääteisten vaatimusten lisäksi ennen kaikkea sisäistä laskentaa ja johdon tarpeita. Valjastamme tietopääomanne omilla järjestelmillänne siten, että tieto

 • vastaa asetettuja tavoitteita ja sille on asetettu selkeät mittaristot
 • on eteenpäin katsovaa ja ennakoivaa
 • on ajantasaista ja reaaliaikaisesti hyödynnettävissä
 • jäsennellään siten, että se on helposti ymmärrettävissä.

Ottakaa seuraava askel taloushallinnon kehittämisessä!

Taloushallinnon kehittäminen kannattaa, koska se vaikuttaa liiketoiminnan kasvuun monella tapaa. Eqvitian kokeneet talousammattilaiset ja kirjanpitäjät ovat apunasi. Lähdetään liikkeelle suunnitelmallisesti ja askel kerrallaan.

 • Kartoitamme nykytilanteenne liiketoiminnan, johtamisen ja järjestelmien osalta.
 • Teemme ehdotuksen taloushallinnon parantamiseksi.
 • Implementoimme halutessanne muutokset.

Rakennamme ratkaisut teille sopiviin järjestelmiin. Käytämme nykyaikaisia toiminnan ohjauksen ja sähköisen taloushallinnon järjestelmiä, kuten Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics Nav, SAP, Lemonsoft, Visma L7, Lean System, Likeit, Procountor, Valueframe, Evelia, Netbaro nEcom ja Basware Alusta.

Taloushallinnon ulkoistettu kumppani tekee kirjanpitoa vain omilla järjestelmillään.

Eqvitialla räätälöidään palvelupaketti, joka perustuu teidän järjestelmiinne.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!