Raportointi kuntoon

Lähtötilanne: Raportointi ei auta johtamisessa Johto on tyytymätön raportoinnin nykytilaan. Se vielä liikaa aikaa, ja on siten kallis. Sen johtamiselle tarjoama tuki on silti riittämätön. Raportoinnin kehittäminen paremmaksi on vaikea käynnistää, mm. siitä syystä, että kehittäminen vaatii lisäresursseja ja toisaalta myös näkemystä siitä, miten asia pitäisi järjestää jatkossa. Eqvitia mukaan kehittämään raportointi kuntoon Voisimme tehdä […]

Controller palvelujen kehitysjohtajana Eqvitialla

Controllerin työ on mahtavaa! Olet mukana yrityksen kaikissa toiminnoissa, talouden johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Numeroilla asioiden mallintaminen, ja organisaatiossa viestiminen on välillä haastavaa, mutta samalla myös palkitsevaa. Controllerin rooli on näköalapaikka yrityksen ytimeen, ja siinä jos missä asioihin voi vaikuttaa! Kun controllerin työtä tekee laskutettavana palveluna asiakkaille, tuo se samaan työhön vielä uuden miellyttävän mausteensa. […]

Numeroilla johtamisesta innostusta yrityskulttuuriin!

Numeroilla johtaminen on monen johtajan ja johtoryhmän tavoitteena ja haaveena. Numeroiden halutaan olevan ihmisille tiedossa ja selkeänä. Niiden kautta halutaan tuoda tekemiseen fokusta, ja varmistaa, että katse on koko joukkueella samassa pallossa. Jostain syystä aloittaminen ja liikkeelle lähteminen koetaan kuitenkin vaikeaksi. Ja tottahan se on, isoa muutosta siinä ollaankin tekemässä. Kyseessähän on kokonaan uudenlaisen kulttuurin […]

Miten ulkoistettu controller tehostaa yrityksen toimintaa?

Controllerin tehtävänä on auttaa johtoa pääsemään omistajan asettamiin tavoitteisiin, katse kannattavuuden ja kassavirran parantamiseen suunnattuna. Controller rakentaa myös näkymää siitä mihin ollaan menossa. Controller tuo raportoinnin ja analytiikan läheisemmäksi osaksi yrityksen toiminnan kehittämästä muuttamalla ne läpinäkyvämpään muotoon. Controllerin merkitys yrityksen toiminnan kehittämisessä on suuri – mutta millä kaikilla tavoilla  ulkoistettu controller  tehostaa yrityksen toimintaa? Katsoo liiketoimintaa […]